Vår teenuse | Ferlex
Vår teenindus

Küsi pakkumist

Vår teenindus

Hva er vi tema jaoks?

Oppsummert. Vi hjelper ° til..

For å legge til rette jaoks administrasjon:

 • Vi utvikler din kundeservice gjennom prosesser som kan måles ved hjelp av-ulike evalueringsparametere som kan sammenlignes;
 • Avdekke forskjeller mellom oppsatte mål og virkelighet;
 • Finne retningen og endring ma servicekvaliteten, dvs hvorvidt konsistensen er garantert eller ikke;
 • Vise hvorvidt "standaren" er opreativ (eller trenger justeringer eller forbering);
 • Identifisere små problemer før de blir pood
 • Hjelp til å vurdere din konkurrasesituasjon (eesmärk)

Heve kvaliteten på kunderservice:

 • Tillat å forbedre motivasjonsprogram
  Our Services
 • Hjelp til å identifisere opplæringsbehov
 • Hjelp til å velge nødvendig opplæring i henhold til personalkunnskapskart utarbeidet etter tester)
 • Hjelp til å bestemme effekten av trening eller andre forbedringstiltak (deres nytte)
 • Hjelp til å måle effekten av anvendt instrumenter jaoks endringer
 • Gi informasjon til regelmessige personalmøter (daglig, ukentlig jne.)

For å tjene mer:

Forbedret finansiell og ikke-finansiell resultater, dvs økt kunde - og ansatttilfredshet samt lønnsomhet og/eller omsetning fører til:

 • Økt inntekt (flere kunder, flere kjøpende kunder, høyere priser på grunn av-mange lojale kunder, prii reklame kaudu "suust suhu"
 • Reduserte kostnader ved færre interne feil

Kontakt oss nå