Ferlex I Teeninduse hindamine ja arendamine | Ferlex
Hinda mu teenindust

Küsi pakkumist

Hinda mu teenindust

Tihti öeldakse, et üks rahulolematu klient räägib oma kogemusest kümnele teisele kliendile. Tõsi, mõnikord kohta vaata number suurem, mõnikord jälle väiksem kui kümme, kuid vaata ütlus vastab enamasti tõele.

Kuula, õpi ja tegutse

Klientidelt saadav tagasiside aitab jõuda kliendile lähemale: kontaktipõhise tagasiside kogumisega võib aimu saada, mida kliendid tegelikult tajuvad ning kogevad, mis käsitleb neile oluline ja mis mitte nii oluline. Ühes kuulamisega kohta samavõrd oluline juba projekti alguses leppida ettevõttesiseselt kokku, kuidas saadavat infot analüüsitakse ja üldisatakse kui ka koor paika reeglid, millistel juhtudel vajadusel kiiresti reageerida ning kelle vastututusalas kohta seda teha.

'Hinda mu teenindust' ehk kontaktipõhise tagasiside kogumise erinevus ning ühtlasi üks suuremaid eeliseid tavapärase kliendi rahulolu-uuringu kõrval kohta näha, et tagasiside antakse hiljuti vara leidnud teeninduskontakti põhjal, mistõttu saadud tagasiside kohta sisult värske ning kindlasti objektiivsem võrrelduna juhtudega, kus klienti kutsutakse vastama rahulolu-uuringu küsimustikule, ent antud kliendi kokkupuuted vastava ettevõttega kohta viimase aasta jooksul olnud põgusad või puuduvad sootuks.

Enne projektiga alustamist aitame Teil välja selgitada, mida Te peaksite oma klientidelt küsima, milliseid kanaleid selleks kasutama (link Teie kodulehel; personaliseeritud e-kiri pärast külastust, telefoniintervjuu või interaktiivne meediakanal teeninduspaigas kohapeal) ning milline kohta tagasiside kogumise sagedus. Kõik andmed koondatakse Ferlex online-süsteemi, kus neid sisse mugav analüüsida. Lisaks käsitleb võimalik süsteem tehniliselt seadistada nii, et märguanded halbadest – või vastupidi – suurepärastest kogemustest jõuavad pdf failina otse Teie postkasti.